DFKA treniruočių sistemos trenerių ir instruktorių apmokymo kursai

DFKA treniruočių sistemos trenerių ir instruktorių apmokymo kursai

Šiuo metu DFKA treniruočių sistemos trenerių ir instruktorių apmokymo kursai vyksta pagal šią sistemą:

I lygio DFKA instruktorius – 10 akademinių valandų kursas

II lygio DFKA instruktorius – 10 akademinių valandų kursas

DFKA treneris – 10 akademinių valandų kursas

DFKA asmeninis treneris – 10 akademinių valandų kursas

I lygio DFKA instruktoriaus kursai

Šių  kursų metų būsimas instruktorius yra supažindinamas su pagrindiniais  DFKA treniruočių sistemos principais, anatomijos, fiziologijos ir  biomechanikos pagrindais bei pagrindiniais DFKA treniruočių sistemoje  naudojamais pratimais. Kursų metu vyksta teoriniai užsiėmimai ir yra  atliekamos praktinės užduotys. Kursai trunka 5 dienas po 2 akademines  valandas arba pasirinktinai.

Kursų kaina – 599 EUR (59,90 EUR / akad. val.)

II lygio DFKA instruktoriaus kursai

Šių  kursų metu būsimas instruktorius yra supažindinamas su daugiau DFKA  treniruočių sistemoje naudojamų įrankių ir pratimų. Taip pat būsimas  instruktorius yra supažindinamas su Dienos Pratimų Komplekso (DPK)  sudarymo pagrindais. Kursų metu vyksta teoriniai užsiėmimai ir yra  atliekamos praktinės užduotys.

Kursų kaina – 599 EUR (59,90 EUR / akad. val.)

DFKA trenerio kursai

Šių  kursų metu būsimas treneris yra supažindinamas su treniruočių programų  sudarymo pagrindais. Kursų metu vyksta teoriniai užsiėmimai ir yra  atliekamos praktinės užduotys.

Kursų kaina – 599 EUR (59,90 EUR / akad. val.)

DFKA asmeninio trenerio kursai

Šių  kursų metu būsimas asmeninis treneris yra supažindinamas su asmeninio  trenerio darbo subtilybėmis. Kursų metu vyksta teoriniai užsiėmimai ir  yra atliekamos praktinės užduotys.

Kursų kaina – 599 EUR (59,90 EUR / akad. val.)

I ir II  lygio DFKA instruktoriai turi praeiti kasmetinį kvalifikacinį  patikrinimą. Tokį patį kasmetinį patikrinimą gali praeiti ir DFKA  treneriai bei asmeniniai treneriai, bet jiems tai nėra privaloma. Toks  patikrinimas yra privalomas tik I ir II lygio DFKA instruktoriams.

Nepraėję  patikrinimo instruktoriai gali papildomai išklausyti 3 dienų kursus (6  akademinės valandos) ir praeiti pakartotinį patikrinimą.

Kasmetinio patikrinimo kaina – 29 EUR. Papildomų kursų kaina – 359 EUR.

SVARBU!

Nepraėjusių  kasmetinio kvalifikacinio patikrinimo instruktorių pažymėjimai yra  anuliuojami. Tokie instruktoriai jau neturi teisės vesti instruktažus ir  dirbti su žmonėmis pagal DFKA treniruočių sistemą bei naudoti jos principus.

Šiais metais kasmetinį kvalifikacinį patikrinimą praėjo šie instruktoriai:

Ernestas Liepinis

Leave a Reply